“Cercetările științifice au arătat că, schimbînd ceea ce simțim cu privire la ceea ce ni s-a întîmplat în trecut, modificăm chimia corpului nostru la momentul prezent.”

“În loc să încerce să forțeze lumea să respecte dorințele noastre, rugăciunea pe bază de sentiment ne schimbă pe noi. Noi ne schimbăm, iar lumea reflectă în mod spontan îmbunătățirile noastre. … Declarația filosofului danez: Rugăciunea nu-l schimbă pe Dumnezeu, ci pe cel care se roagă.”

“Într-un univers care ne oglindește credințele este clar că oamenii mînioși nu pot să creeze o lume pașnică.”

“Cea mai mare amăgire a omului este convingerea sa că există cauze care sînt altele decît propriile sale stări de conștiință.”

“Orice schimbare pe care dorim să o vedem în lumea noastră nu trebuie trimisă din inimile și mințile noastre în locurile în care este nevoie de ea. Nu este nevoie să “trimitem” nimic nicăieri. De îndată ce rugăciunile noastre sînt în noi, ele sînt deja peste tot.”

“Ascultînd ce spunea Joseph nu puteam să nu mă gîndesc la felul în care marele poet Rumi descria starea noastră. Ce ființe ciudate sîntem, spunea el. Stînd în infern, la talpa întunericului, ne este frică de însăși nemurirea noastră.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *