fiind nevoită să înțeleg cum să ajungi din 23 street cu 6 la union square (care este pe strada 14 cu 5), mă gîndeam la orientarea în spațiu. și cum s-ar putea ea îmbunătăți.

să presupunem că luăm un metrou care ne lasă în stația nod union square. de unde se pot lua multe alte metrouri și de unde se poate ieși prin diverse locuri de la metrou. acuma, interesant este, dacă îți propui să ieși, de exemplu, cît mai aproape de burlington. păi, e clar că aceste noduri sînt gîndite de și pentru bărbați: ieșirea în strada 14 vest cu broadway, ieșirea în strada 14 est cu broadway și, de ce nu, ieșirea în 15 vest cu broadway. hai să fim serioși. care femeie va ieși fix la burlington, pe baza acestor indicații de-a dreptul criptice? nu ar fi mai bine să fie indicate ieșirile către cele mai importante magazine? credeți că va mai fi atunci o problemă? ieșirea către burlington. ieșirea către tj maxx. ieșirea către marhalls. ce ar putea să fie mai simplu și mai la îndemînă decît atît? și, dacă propunem un concurs, să vedem cine se orientează și iese mai repede și la punctul exact, putem să fim siguri că femeile vor ieși cu siguranță mult mai repede, dacă, spre exemplu  se va scrie și că e super ofertă la magazinul cutare…

PTR_6988

 

because i had to understand how to get the 23 street 6 to Union Square (which is at 14th street with 5tv avenue), I was thinking about orientation. and how it might be improved.

let s suppose we take a subway until Union Square station. from where you can get many other subways and from where you have many exists. now it s interesting if you want to take the nearest exist to Burlington. Well, it’s clear that these exits are made by men and for men: exit 14th street west broadway, exit 14th street east broadway and, why not, exit 15th street west broadway. let’s be serious. which woman will come straight to burlington, based on these cryptic guidelines? would not be better to have the exits with the name of stores? eg: exit to burlington? exit to tj maxx? exit to marhalls? what could be simpler and more convenient than that? and if i suggest a contest to see who will take the most efficient exit, we can be sure that women will win the contest, if, for example, under exit to burlington, it will be written also: big clearance…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *